Het G-programma voor Begeleiders en Instructeurs

Begeleider

Als Begeleider word je opgeleid om duikers met een beperking te begeleiden en specifieke hulp tijdens het duiken te bieden.

Toelatingsvoorwaarden:

Om een Begeleiderbrevet te behalen, moet je:

 • ten minste 18 jaar zijn.
 • ten minste D2 (of gelijkwaardig) zijn.
 • 50 duikuren gelogd hebben vanaf het moment dat je het D2 duikbrevet (of gelijkwaardig) behaalde.
 • de Specialty “redden” of gelijkwaardig hebben.
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben.
 • een geldige duikverzekering hebben.
 • opgeleid zijn om naar 30m diepte te mogen duiken.

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat-Begeleider geëvalueerd op je kennis, vaardigheden en ervaring door minimum een G-Instructeur.
 • Je volgt de plenaire dagdelen van de cursus voor Begeleiders.
 • Je begeleidt vijftien zwembadtrainingen in je hoedanigheid als Begeleider. Daarbij wordt jouw wijze van begeleiden geëvalueerd door minimum een G-instructeur. (Ben je Instructeur en wens je Begeleider te worden, dan geef je minimum 5 zwembadlessen, gevolgd door een evaluatiegesprek met de G-instructeur. Hij zal je evalueren met aandacht voor jouw theoretische kennis, jouw kennis over de controlepunten, jouw kennis over de ploegensamenstellingen, de veiligheid enz. Tijdens deze 5 zwembadlessen moet je uiteraard een aantal CP afgenomen hebben met controle door de G-I)
 • Je doet ervaring op als Begeleider tijdens training en als bijkomende mededuiker in Open Water.
 • Je begeleidt een duiker met een beperking bij vijf Open Water duiken. Je doet dit onder begeleiding van een G-instructeur.
 • Je voert als tweede Begeleider alle oefeningen uit die betrekking hebben op de redding en het delen van lucht.
 • Je voert als eerste Begeleider van een (simulerende) niveau-C-duiker een gecontroleerde opstijging uit. Je start tussen 10 en 7 meter en stijgt op tot 3 meter. Je bedient daarbij beide trimvesten. Hierbij wordt jouw wijze van begeleiden geëvalueerd door minimum een G-instructeur.
 • Je toont aan dat je onder water adequaat kan communiceren met duikers met een visuele beperking.
 • Je werkt de hele Opleidingskaart Begeleider af.
 • Jouw G-instructeur tekent je Opleidingskaart Begeleider af en vraagt het brevet voor je aan.

Gespecialiseerd begeleider

Als Gespecialiseerd Begeleider word je opgeleid om duikers met een beperking te begeleiden en hen specifieke hulp bij het duiken te bieden.

De opleiding omvat vooral praktijk in het zwembad en in het Open Water: Er wordt een simulatie van paraplegie, quadriplegie en een visuele beperking in het zwembad gedaan en zo ondervind jij dezelfde problemen als de echte duiker met een beperking. In Open Water moet jij de duik met iemand met paraplegie, quadriplegie en een visuele beperking tot een goed eind kunnen brengen. Jij moet in staat zijn om alle handelingen, die nodig zijn om te duiken met een niveau-D-duiker, gecontroleerd te kunnen uitvoeren.

Toelatingsvoorwaarden:

Om een Gespecialiseerd Begeleiderbrevet te behalen, moet je

 •  minimum 18 jaar zijn.
 • ten minste D3 (of gelijkwaardig) zijn.
 • een Begeleidersbrevet hebben.
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben.
 • een geldige duikverzekering hebben.
 • aantonen dat je ten minste 20 duiken met G-duikers hebt gemaakt, waarbij je voldoende brede ervaring hebt opgedaan met verschillende beperkingen in verschillende omstandigheden.

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat-Gespecialiseerd Begeleider geëvalueerd op je kennis, vaardigheden en ervaring door minimum een G-instructeur.
 • Je kan in je hoedanigheid als Gespecialiseerd Begeleider gecontroleerd alle oefeningen voor niveau D uitvoeren in zwembad en Open Water.
 • Je kan correct alle handelingen uitvoeren die nodig zijn om veilig met een niveau-D- duiker te duiken:
  •  Gecontroleerd dalen en stijgen, terwijl je twee trimvesten bedient
  • Tijdens het dalen en stijgen op ieder ogenblik kunnen stoppen en blijven zweven
  • Tijdens het dalen kan je helpen met het klaren van de oren.
  • Tijdens de duik heb je op ieder ogenblik de controle over het uittrimmen.
  • Tijdens de duik kan je assisteren met het leegblazen van het masker.
  • Tijdens het duiken en het opstijgen kan je de octopus gebruiken, zonder hulp van een tweede begeleider
  • Aan de oppervlakte kan je het trimvest van de duiker met een beperking opblazen, zowel met de inflator als met de mond.
 • Je kan alle oefeningen (zwembad en buitenwater) uitvoeren met een duiker met een visuele beperking.
 • Je kan alle handelingen uitvoeren die nodig zijn om veilig te duiken met een duiker met een visuele beperking. Je moet vooral aantonen dat je onder water adequaat kan communiceren met duikers met een visuele beperking.
 • Je werkt de hele Opleidingskaart Gespecialiseerd Begeleider afJouw G-instructeur tekent je Opleidingskaart Gespecialiseerd Begeleider af en vraagt het brevet voor je aan.

© 2024 - Dive+ VZW