Het programma voor G-duikers

Voorwaarden

Om als G-duiker een duikbrevet te halen moet je

 • lid zijn
 • ten minste 14 jaar oud zijn
 • de toelating hebben van je ouders indien je nog geen 18 bent
 • medisch geschikt bevonden zijn door een duikarts.

De niveaus: A, B, C en D

Niveau D

 • De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij veilig kan duiken.
 • De kandidaat was niet in staat die controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij onafhankelijk persoonlijke noodsituaties kan oplossen en bepaalde elementaire handelingen kan uitvoeren, zoals het klaren van de oren, en/of zwemmen onder water, en/of de eigen trimvest bedienen en/of de duikbril terugplaatsen.
 • De duiker met een D-brevet is opgeleid om te duiken met 2 andere duikers. Één van hen is ten minste een Gespecialiseerd Begeleider en de andere is ten minste een Begeleider.
 • De duiker met een D-brevet duikt niet dieper dan 15 meter.

Niveau C

 • De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij veilig kan duiken.
 • De kandidaat was niet in staat die controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij onafhankelijk gevorderde handelingen kan uitvoeren zoals gecontroleerd stijgen en dalen. De C duiker moet bv wel instaat zijn om de inflator te bedienen, maar bv. niet vlot genoeg om tijdens een duik effectief tot een correcte uittrimming te komen.
 • De duiker met een C-brevet is opgeleid om te duiken met twee andere duikers. Eén van hen is ten minste een D2 duiker of gelijkwaardig. De andere duiker is ten minste een Begeleider.(De Begeleider begeleidt de niveau-C-duiker bij gevorderde duikvaardigheden. De tweede duikbuddy moet in geval van nood de eerste duikbuddy en/of de niveau-C-duiker veilig naar de oppervlakte brengen. Hij moet daarom ook in het bezit zijn van de Specialty “redden” of gelijkwaardig.
 • De duiker met een C-brevet duikt niet dieper dan 15 meter.
 • De duiker met een C-brevet die tevens de D2 theorie heeft behaald, mag wél dieper dan 15 meter duiken als hij begeleid wordt als een niveau-D-duiker. (1xGB en 1xB)

Niveau B

 • De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij veilig kan duiken en persoonlijke noodsituaties kan oplossen.
 • De kandidaat was niet in staat die controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij een andere duiker in moeilijkheden kan helpen.
 • De duiker met een B-brevet is opgeleid om te duiken met twee andere duikers, waarvan elk ten minste een D2 duikbrevet of gelijkwaardig moet hebben en van wie één ook de specialisatie Redden of gelijkwaardig moet hebben met daarnaast 50 gelogde duikuren sinds het D2 brevet. (De tweede duikbuddy moet in geval van nood de eerste duikbuddy en/of de niveau-B-duiker veilig naar de oppervlakte kunnen brengen.

Niveau A

 • De kandidaat heeft minstens 15 duiken als niveau-B-duiker gemaakt
 • De kandidaat heeft alle controlepunten met succes uitgevoerd en toont hiermee aan dat hij veilig kan duiken, persoonlijke noodsituaties kan oplossen, een andere duiker in moeilijkheden kan helpen en reddingen kan uitvoeren.
 • De duiker met een A-brevet is een efficiënte duikbuddy. Hij is daarom gebrevetteerd om te duiken met één andere duiker, die ten minste een D2 duikerbrevet of gelijkwaardig heeft én die de specialisatie Redden of gelijkwaardig heeft.

© 2024 - Dive+ VZW